ZMIANA WŁAŚCICIELA MIESZKANIA A ROZLICZENIA MEDIÓW.

Opłaty za media i czynsz po sprzedaży mieszkania bywają źródłem nieporozumień. Które koszty musi ponieść poprzedni właściciel, a które świeżo upieczony nabywca nieruchomości ?

W przypadku zmiany właściciela mieszkania sprzedający i kupujący dokonują rozliczenia mediów podczas wydania lokalu. W tym celu spisują liczniki i rozliczają się z przedsiębiorstwami dostarczającymi media. Poprzedni właściciel rozlicza się według stanu licznika. Nowy właściciel zawiera umowę uwzględniającą aktualny stan licznika i rozlicza się od momentu użytkowania mediów na swoje potrzeby.

Opłaty do wspólnoty mieszkaniowej – rozliczenie z poprzednim właścicielem.

Wspólnota mieszkaniowa nie rozlicza się w związku ze sprzedażą lokalu. Niemożliwe jest rozliczenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Zaliczki te ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Okresem rozliczeniowym we wspólnocie mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, z chwilą sprzedania nieruchomości przechodzą na kupującego korzyści i ciężary z nią związane. Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną ponosi poprzedni właściciel aż do dnia wydania lokalu nowemu właścicielowi. 

Czy zaległości w opłatach czynszu przechodzą na nowego właściciela?

Dług z tytułu kosztów zarządu nie obciąża nieruchomości, ale konkretną osobę. Błędem popełnianym przez wspólnoty mieszkaniowe jest próba dochodzenia zaległości poprzedniego właściciela od nowego. Tymczasem sam lokal nie może być dłużnikiem. Jeżeli w ciągu roku mieszkanie zmieniło właściciela i każdy z nich nie zapłacił zaliczek, to wspólnota mieszkaniowa będzie miała dwóch dłużników. Od każdego z nich powinna dochodzić zaliczek za okres, w którym dany właściciel był zobowiązany do ich pokrycia.

Odpowiedzialność za opłaty czynszowe, które nie zostały uregulowane obciążają również konkretną osobę, czyli dłużnika/ poprzedniego właściciela. To właśnie on odpowiedzialny jest za uregulowanie zaległych płatności.

Warto również pamiętać, że zaliczki wpłacone przez właściciela na konto wspólnoty mieszkaniowej stanowią własność właściciela do momentu ich wydania zgodnie z przeznaczeniem. Nie oznacza to jednak, że właściciel ma prawo do ich zwrotu w momencie sprzedaży lokalu.

Zaliczki służą gromadzeniu środków na określony cel, a właściciel zgodnie z ustawą o własności lokali jest zobowiązany do ich wnoszenia. Zwrot dotyczy tylko ewentualnej nadpłaty, czyli środków, które pozostały po realizacji określonego celu i rozliczeniu kosztów.

Masz pytania dotyczące kupna lub sprzedaży nieruchomości ? Nasi doświadczeni pracownicy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Zagwarantujemy bezpieczeństwo transakcji, sprawdzając wszystkie aspekty prawne. Skorzystaj z naszej oferty i skontaktuj się z nami pod numerem 694208909.

Join The Discussion

Compare listings

Compare